Mijn promotieonderzoek vond plaats in het onderwijs, en daarna heb ik voor verschillende universiteiten en hogescholen nog onderzoeks- en opleidingswerk gedaan rond het thema professionaliteit van leraren. Dit bracht me in 2013 bij stichting NIVOZ, waar ik vijf jaar met veel plezier heb gewerkt aan het verbinden van onderzoek en praktijk op de thema’s pedagogiek en leiderschap.

Ook mijn eigen ervaringen, zowel van mij persoonlijk als die als ouder, zijn voor mij een inspiratiebron om te denken en schrijven over hoe we onderwijs betekenisvoller en rechtvaardiger kunnen maken.

Op dit moment ben ik niet rechtstreeks meer betrokken bij onderwijsonderzoek. Wel denk ik mee in klankbordgroepen en dergelijke. En af en toe schrijf ik wat. Het resultaat daarvan vind je terug bij Publicaties.