Systematisch bestuur en toezicht? Waarom zou je?

Er zijn nog 3 plaatsen vrij in mijn online cursus Policy Governance, die start op 6 september. Een kort blog hierover in vraag-antwoord vorm.

Waarom zou ik meer moeten willen weten van Policy Governance?
Omdat het een integraal, principe-gedreven, stakeholder-gebaseerd systeem is.

Waarom is een systeem belangrijk? Ik ben al jaren toezichthouder en heb het tot nu toe nooit gemist.
Omdat het houvast geeft, nu er steeds meer van bestuur en toezicht gevraagd wordt.

Waarom wordt er de laatste jaren eigenlijk zoveel van bestuur en toezicht gevraagd?
Omdat de maatschappelijke belangen zo groot zijn en de vraagstukken voor bestuur en toezicht daarom steeds complexer worden.

Waarom zijn die vraagstukken zo complex?
Omdat we al zo lang een gebrek aan goede maatschappelijke verantwoording hebben. Te lang is er geen goede match tussen wat de maatschappelijke omgeving verwacht van scholen, zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties, en de maatschappelijke resultaten die deze organisaties (niet) laten zien. Daardoor blijft er ongelijkheid, uitsluiting van sommige groepen, gebrek aan duurzaamheid, en dat begint langzamerhand onhoudbaar te worden.

Hoe kunnen we beter die aan die verantwoording werken?
Door de verantwoording onderdeel te maken van een voortdurende dialoog van bestuur en toezicht met de maatschappelijke omgeving.

Maar hoe doe je dat, zonder dat er rolverwarring ontstaat? Daar moet je dan wel heel zorgvuldig mee omgaan.

Dat klopt.

En vanaf hier zijn er twee antwoordmogelijkheden.

  1. Dat is zo veel gevraagd, dat gaat niet lukken. Een systeem werkt niet voor ons. We doen het al lang zonder systeem en dat bevalt ons prima. We vinden dat de maatschappelijke omgeving niet meer van ons kan vragen. We hebben al genoeg op ons bordje liggen om ook nog eens aan systematische verantwoording in dialoog te gaan doen. Ze moeten er ons maar op vertrouwen dat we het goede doen.
  2. Daar wil ik meer van weten. We voelen ons al langer ongemakkelijk over de vraag of de we de waarden en belangen van de maatschappelijke omgeving voldoende betrekken in ons bestuur en toezicht, en we zouden dat toch eens wat systematischer willen aanpakken.

De online cursus Aan de slag met Policy Governance past het beste bij de tweede mogelijkheid.

Alle informatie en inschrijven hier.