Vernieuwing – column voor Van 12-18

column-nieuwe-bestuurscultuur
Datum:

15 juni 2021

Categorieën:

Contributor(s):

Hartger Wassink

In juni 2021 bracht vakblad Van 12 tot 18 een nummer uit over besturen in het onderwijs. Daarin schreef ik een gastcolumn over de nieuwe bestuurscultuur.

In het verlangen naar een nieuwe bestuurscultuur moeten we niet ons blindstaren op dat nieuwe. Er is veel in ouderwets besturen waar de kwaliteit van veel organisaties, inclusief scholen, enorm van zou opknappen, als we dat weer serieus zouden nemen.
Een belangrijk struikelblok in de huidige bestuurscultuur die zo onder vuur ligt, is het gebrek aan transparantie. Er bestaat de indruk bij velen, ook in de omgeving van schoolorganisaties, dat besturen (en hun raden van toezicht) te weinig openheid geven over de gang van zaken en de resultaten. Dat is wat vreemd, omdat er tegelijkertijd meer verantwoording plaatsvindt dan ooit. Met één druk op de knop zijn van alle scholen allerlei gegevens op te vragen: leerlingpopulatie, kwaliteitsgegevens, inspectierapporten, wat niet al. Bestuurders staan met naam en toenaam en gedetailleerde salarisgegevens in het jaarverslag. Toch is het blijkbaar niet genoeg.

Lees de rest van de column hieronder:

Deel dit artikel