de
professionele
dialoog

Bestuur & toezicht

Integer en effectief bestuur en toezicht, gericht op maatschappelijk resultaat. Zelfevaluaties, korte scholingstrajecten, toezichtskaders en advies bij vragen over rolverdeling en samenwerking.

Leiderschap

Leiderschap draait om voorleven, duiden en bemoedigen. Daarbij gaat het om waar en hoe je bent, meer dan om wat of wie je bent. Masterclasses, workshops en lezingen.

Dialoog

De dialoog is geen trucje om anderen te overtuigen. De dialoog draait om het collectieve denken, ervaren en voelen van de groep. Gespreksbegeleiding, workshops en artikelen.

Bestuur & toezicht

Integer en effectief bestuur en toezicht, gericht op maatschappelijk resultaat. Zelfevaluaties, korte scholingstrajecten, toezichtskaders en advies bij vragen over rolverdeling en samenwerking.

Leiderschap

Leiderschap draait om voorleven, duiden en bemoedigen. Daarbij gaat het om waar en hoe je bent, meer dan om wat of wie je bent. Masterclasses, workshops en lezingen.

Dialoog

De dialoog is geen trucje om anderen te overtuigen. De dialoog draait om het collectieve denken, ervaren en voelen van de groep. Gespreksbegeleiding, workshops en artikelen.

Over de professionele dialoog

Een professionele dialoog is een verdiepend gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. Steeds zoek ik vormen en werkwijzen, die zo’n gesprek mogelijk maken.

De dialoog is meer dan een ‘fijn gesprek’—sterker, het hoeft niet altijd een fijn gesprek te zijn. De dialoog draait erom, telkens opnieuw ruimte te maken om nieuwe inzichten te laten ontstaan. Dat ruimte maken vraagt een heldere structuur, gelijkwaardigheid in het gesprek, het uitstellen van oordeel en het respecteren van eigenheid.

In de dialoog kunnen professionals elkaar in een zekere gelijkwaardigheid ontmoeten en opnieuw verbinding ervaren. Ik heb ervaren dat veel problemen ontstaan door een gebrek aan verbinding tussen mensen. Die simpele essentie is helaas vaak naar de achtergrond verdwenen. Waar dat gebeurd is, wil ik helpen de dialoog weer mogelijk te maken.

Hartger rijtje boeken

Een professionele dialoog is een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk.

Hartger blogt

    Recente publicaties

    Stageplaats aangeboden

    In het studiejaar 2023-2024 heb ik ruimte voor een stagiair. Ik zoek iemand die ontzettend veel zin heeft om zich te verdiepen in de wereld...