de professionele dialoog

Bestuur & toezicht

Integer en effectief bestuur en toezicht, gericht op maatschappelijk resultaat. Zelfevaluaties, korte scholingstrajecten, toezichtskaders en advies bij vragen over rolverdeling en samenwerking.

Leiderschap

Leiderschap draait om voorleven, duiden en bemoedigen. Daarbij gaat het om waar en hoe je bent, meer dan om wat of wie je bent. Masterclasses, workshops en lezingen.

Onderwijs

Betekenisvol en rechtvaardig onderwijs, voor leraar en leerling, in verbinding met de samenleving. Daar schrijf ik af en toe over. Artikelen, blogs en af en toe denk ik mee met een onderzoeksproject.

Over de professionele dialoog

De verbindende schakel in mijn werk is de gedeelde professionaliteit van leraar, leidinggevende en bestuur. Elementen van die professionaliteit zijn het verantwoorden van keuzes, het creëren van ruimte in ontmoeting en bovenal oog voor de menselijke relatie.

De kern van mijn werk is het simpele, directe gesprek tussen mensen, waarmee (opnieuw) verbinding kan ontstaan. Ik heb ervaren dat veel problemen ontstaan door een gebrek aan verbinding tussen mensen. Die verbinding kan alleen hersteld worden, wanneer mensen elkaar weer oprecht ontmoeten. Die simpele essentie is helaas vaak naar de achtergrond verdwenen. Waar dat gebeurd is, wil ik helpen de dialoog weer mogelijk te maken.

De dialoog is meer dan een ‘fijn gesprek’—sterker, het hoeft niet altijd een fijn gesprek te zijn. De dialoog draait erom, telkens opnieuw ruimte te maken voor (nieuwe) inzichten die ontstaan in uitwisseling tussen mensen. Dat ruimte maken vraagt een heldere structuur, gelijkwaardigheid in het gesprek, het uitstellen van oordeel en het respecteren van de eigenheid van alle betrokkenen.

Lees meer

Hartger Blogt

Recente publicaties