Om goed leiding te geven, gaat niet zozeer om wat we zijn, of wie we zijn. Het gaat misschien wel vooral om waar we zijn, en hoe we zijn. Die vier woorden: wat, wie, waar en hoe, zijn de kern van mijn verhaal.

De vraag ‘wat ben je’ is makkelijk te beantwoorden. Als je dat even kwijt bent, kun je het eenvoudig op je visitekaartje of functieomschrijving aflezen. De vraag ‘wie ben je?’ gaat ook nog wel.

Belangrijker dan wat of wie, is hoe je bent. Ofwel: op welke manier je je verhoudt tot anderen, hoe je samenwerkt en communiceert. Daar gaat aan vooraf dat je weet waar je bent. Ben je er helemaal, in het contact met de ander, niet alleen lijfelijk, maar ook met je aandacht, je hart en je ziel? Ben je je bewust van de omgeving, waarin jullie je bevinden, en de manier waarop jullie samen verbonden zijn met de wereld die jullie omringt? En wat doe je, met wat zich vervolgens in dat contact aandient?

Hiermee begin ik mijn boekje ‘® zijn als leider‘ dat uitkwam in 2018. Mijn visie op leiderschap is niet gericht op succes in de traditionele zin. Het gaat dan vaak om daadkrachtig organisaties veranderen, groter worden, winnen van de concurrentie… Ik richt me op leiderschap dat zich richt op betekenis, op verbinding, op het ruimte geven aan de ontwikkeling van iedereen.

Advies

Regelmatig begeleid ik als adviseur managementteams, met name in het onderwijs. Het kan daarbij gaan om helpen bij samenwerkingsproblemen, het vertalen van een strategisch plan naar de dagelijkse praktijk, of het begeleiden van een een- of tweedaagse heisessie. Daarnaast verzorg ik inspiratieworkshops voor leidinggevenden tijdens landelijke of lokale studiedagen.

Centraal in mijn werk staat een benadering die uitgaat van voorleven, duiden en bemoediging. Voorleven door zelf als leider verantwoording te geven over je keuzes. Duiden door de betekenis van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie duidelijk te maken, en er de mogelijkheden van te laten zien. Bemoedigen door alle betrokkenen ruimte te geven voor initiatief. Fouten en tekortschieten worden niet afgestraft, maar zijn startpunt voor een dialoog.

Die dialoog krijgt richting door steeds de praktijk te bespreken in het licht van het resultaat dat beoogd wordt. Wat was ook weer de bedoeling? Brengen we die dichterbij met deze werkwijze? Welke ruimte is er voor professionals om initiatieven te nemen om de werkwijze te verbeteren?

Deze benadering van leiderschap is congruent met mijn visie op bestuur en toezicht. Zo ontstaat een consistente besturingsfilosofie door de hele organisatie heen.

Ik ben lid van de Orde van Organisatieadviseurs, de Ooa.

Opleidingen

Ieder jaar verzorg ik gastcolleges en seminars in management-opleidingen. Op dit moment bij de AVS Academie, de VO-Academie, AOG School of Management en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Ik begeleid regelmatig leernetwerken van leidinggevenden en bestuurders, zowel eenmalige als terugkerende bijeenkomsten. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Mijn bureau is CRKBO-geregistreerd.