Advies

Regelmatig begeleid ik als adviseur managementteams, met name in het onderwijs. Het kan daarbij gaan om helpen bij samenwerkingsproblemen, het vertalen van een strategisch plan naar de dagelijkse praktijk, of het begeleiden van een een- of tweedaagse heisessie. Daarnaast verzorg ik inspiratieworkshops voor leidinggevenden tijdens landelijke of lokale studiedagen.

Centraal in mijn werk staat een benadering die uitgaat van voorleven, duiden en bemoediging. Voorleven door zelf als leider verantwoording te geven over je keuzes. Duiden door de betekenis van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie duidelijk te maken, en er de mogelijkheden van te laten zien. Bemoedigen door alle betrokkenen ruimte te geven voor initiatief. Fouten en tekortschieten worden niet afgestraft, maar zijn startpunt voor een dialoog.

Die dialoog krijgt richting door steeds de praktijk te bespreken in het licht van het resultaat dat beoogd wordt. Wat was ook weer de bedoeling? Brengen we die dichterbij met deze werkwijze? Welke ruimte is er voor professionals om initiatieven te nemen om de werkwijze te verbeteren?

Deze benadering van leiderschap is congruent met mijn visie op bestuur en toezicht. Zo ontstaat een consistente besturingsfilosofie door de hele organisatie heen.

Ik ben lid van de Orde van Organisatieadviseurs, de Ooa.

Opleidingen

Met regelmaat verzorg ik gastcolleges en seminars in management-opleidingen, zoals van de AVS, de VO-Academie en AOG School of Management. In 2019-2020 ben ik namens AOG kerndocent van een in-company opleiding Strategisch Leiderschap voor een PO-schoolbestuur.

Mijn bureau is CRKBO-geregistreerd.