Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over mijn dienstverlening. In dat geval wil ik u vragen direct contact met mij op te nemen, telefonisch, via e-mail of via het reactieformulier op de website. Zie de pagina met contactgegevens. Net als al mijn dienstverlening zal ik uw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Ik streef ernaar een klacht binnen twee weken af te handelen. Als er meer tijd nodig is, wordt in overleg met u als opdrachtgever een redelijke termijn afgesproken om de klacht af te handelen.

Als de klacht na deze behandeling volgens u als opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) waar ik bij ben aangesloten. Zij beoordelen de klacht aan de hand van de ‘kerncode voor intenstieve dienstverlening’ (KID).

Het oordeel van de tuchtcommissie van de Ooa is bindend voor u als opdrachtgever en mij als opdrachtnemer. Consequenties van het oordeel worden door mij zo snel mogelijk afgehandeld. Over dit oordeel wordt u schriftelijk in kennis gesteld.

Alle klachten worden minimaal één jaar bewaard.