De professionele dialoog

“Als je de wereld wilt verbeteren, moet je dat dan laten omdat je toevallig in Nijmegen woont?” Dit citaat, uit de roman ‘Die stad, dat jaar’ van Koos van Zomeren spreekt me aan. Toevallig woon ik in Nijmegen, en hoewel de héle wereld misschien wat veel is, is mijn belangrijkste drijfveer om daar waar ik kan, deze aarde een klein beetje beter achter te laten, dan hoe we hem aangetroffen hebben.

De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in advieswerk voor bestuur en toezicht. Als organisatiepsycholoog (afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 1995) ben ik na een promotieonderzoek (ook aan de Radboud Universiteit) in 2003 als adviseur gaan werken voor leidinggevenden van onderwijsorganisaties. Dat doe ik sinds 2012 als zelfstandig adviseur. Naast mijn advieswerk heb ik in verschillende onderzoeksfuncties in het onderwijs gewerkt, het laatst van 2013 tot 2018 bij Stichting NIVOZ. Sindsdien werk ik volledig als zelfstandige.

Ik ben een periode toezichthouder geweest bij een onderwijsstichting in het primair onderwijs, en ben sinds 2014 lid van het bestuur van Govern for Impact, sinds 2018 als voorzitter. Govern for Impact noem ik wel eens het ‘Greenpeace van goed bestuur’. We zetten ons wereldwijd in om bestuur en toezicht effectief en integer te maken, zodat iedereen die met besturen te maken heeft, daar de positieve impact van merkt.

Naast mijn werk (en soms ook tijdens) ben ik een enthousiast fietser. Ook schrijf ik regelmatig columns, artikelen en weblogs. Zie voor een overzicht mijn pagina Publicaties.

Aanpak

Mijn bureau heet ‘De Professionele Dialoog’. Dat is omdat ik denk dat voor de langetermijn-vragen over het maatschappelijk resultaat van een organisatie de dialoog de meest vruchtbare manier van communicatie is. In mijn werk richt ik me op het mogelijk maken van die dialoog in alle kringen van de organisatie, te beginnen bij het niveau van (intern) toezicht en bestuur.

De dialoog is meer dan een ‘fijn gesprek’—sterker, het hoeft niet altijd een fijn gesprek te zijn. De dialoog draait erom, telkens opnieuw ruimte te maken voor (nieuwe) inzichten die ontstaan in uitwisseling tussen mensen. Dat ruimte maken vraagt een heldere structuur, gelijkwaardigheid in het gesprek, het uitstellen van oordeel en het respecteren van de eigenheid van alle betrokkenen. Lees hier meer over wat ik bedoel met ‘de professionele dialoog’.

Voor het werk met bestuur en toezicht vind ik het Policy Governance®-systeem bij uitstek een geschikte manier om de dialoog mogelijk te maken. Dit systeem biedt zowel de heldere structuur, efficiency in het proces, als de ruimte om in te spelen op de weerbarstige en onvoorspelbare werkelijkheid. Bestuur en toezichthouders hebben houvast voor hun rol en verantwoordelijkheid en ontwikkelen onderling vertrouwen door een slagvaardige samenwerking.

Centraal bij Policy Governance staat bovendien de dialoog over de maatschappelijke opdracht, die aan de hand van concrete resultaten voortdurend gevoerd wordt met vertegenwoordigers van die maatschappij. Meer over Policy Governance lees je hier.

Doelgroepen

Ik werk graag met organisaties die een maatschappelijke drijfveer hebben, zoals onderwijs, zorg, en sociale woningbouw. Ook bedrijven die bewuster willen sturen op maatschappelijk resultaat help ik graag op weg. Binnen die organisaties werk ik meestal met het college (of de raad) van bestuur, en de raad van toezicht (of -commissarissen). Daarnaast werk ik met managementteams, of met individuele leidinggevenden en bestuurders.