In mijn loopbaan heb ik me met verschillende thema’s beziggehouden. Een constante in al die thema’s is de verhouding tussen professionals en organisatie; en tussen organisatie en de maatschappij. Leiderschap speelt een belangrijke rol bij beide relaties.

De laatste jaren heb ik me als adviseur gespecialiseerd in de samenwerking tussen bestuur en toezicht in organisaties. Het meest werk ik in de sector onderwijs, maar ik werk regelmatig met organisaties uit zorg en woningcorporaties. Af en toe ook daarbuiten, bijvoorbeeld met bedrijven.

Ik heb een achtergrond als onderzoeker in het onderwijs (promotie sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit in 2004). Zijdelings ben ik nog steeds bij enkele onderzoeksprojecten betrokken. Vanuit die ervaring heb ik een visie ontwikkeld op hoe onderwijs in mijn ogen verbeterd kan worden. Daar schrijf en spreek ik af en toe over.

Bestuur & toezicht

Integer en effectief bestuur en toezicht, gericht op maatschappelijk resultaat. Zelfevaluaties, korte scholingstrajecten, toezichtskaders en advies bij vragen over rolverdeling en samenwerking.

Leiderschap

Leiderschap draait om voorleven, duiden en bemoedigen. Daarbij gaat het om waar en hoe je bent, meer dan om wat of wie je bent. Masterclasses, workshops en lezingen.

Dialoog

De dialoog is geen trucje om anderen te overtuigen. De dialoog draait om het collectieve denken, ervaren en voelen van de groep. Gespreksbegeleiding, workshops en artikelen.