Online Cursus Aan de slag met Policy Governance – nieuwe data najaar 2021!

Aan de slag met Policy Governance
Datum:

11 december 2020

Categorieën:

Waardegedreven toezicht, stakeholder-management, waardecreatie, purpose, dialoog, de maatschappelijke opdracht… ontwikkelingen en nieuwe inzichten in goed bestuur en toezicht volgen elkaar snel op.
Goed te weten dat er een consistente benadering is, die al deze aspecten met elkaar verbindt tot een praktische aanpak voor integer en doelgericht toezicht en bestuur: het Policy Governance-systeem.

In het najaar van 2021 verzorg ik voor de tweede keer een cursus over Policy Governance. In zes korte webinars geef ik uitleg over de basis van het systeem. Als het systeem nieuw voor je is leer je de belangrijkste beginselen, maar ook mensen die al eens met het systeem gewerkt hebben, kunnen hun kennis ermee opfrissen en aanvullen.
Door de opzet in kleinschalige, beknopte webinars, aangevuld met online instructiefilmpjes, leesmateriaal, voorbeelden en praktische opdrachten kost de cursus relatief weinig tijd en geeft je toch een goede basis om de Policy Governance-principes in de praktijk te kunnen brengen. 

Resultaat van de cursus

Deelnemers hebben na afloop van de cursus:

 • kennis van de belangrijkste uitgangspunten van het Policy Governance-systeem
 • zicht op hoe het helpt de verantwoordelijkheden van bestuur en intern toezicht scherp te onderscheiden
 • aanknopingspunten om het systeem in de eigen praktijk toe te passen
 • voldoende beeld om te bepalen of het systeem in hun situatie meerwaarde heeft of niet

Opzet van de cursus

 • De cursus bestaat uit zes webinars van 1,5 uur, op maandagen en woensdagen tussen 16:00u en 18:00u.
 • Voor ieder webinar krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal in de vorm van instructiefilmpjes, leesmateriaal en reflectievragen
 • Verplichte literatuur is het boek ‘Aan de slag met Policy Governance‘ (inbegrepen bij de cursusprijs)
 • De webinars bestaan uit een combinatie van interactieve uitleg en praktijkgerichte oefening
 • De cursus wordt ondersteund door een beveiligde online leeromgeving, waar deelnemers ook met elkaar kunnen uitwisselen
 • De cursus wordt afgesloten door een kennisquiz en (naar keuze) een praktijkopdracht
 • Maximaal 10 deelnemers garandeert persoonlijke aandacht
 • Deelnemers krijgen een certificaat bij het succesvol afronden van de quiz, het schrijven van een reflectieverslag en het bijwonen van minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten
 • Er zijn op dit moment nog geen PE-punten te verkrijgen op grond van deelname, ik bekijk mogelijkheden om dit te realiseren

Inhoud van de webinars

 • Webinar 1: Wat is Policy Governance en waarom die ®? – Basisprincipes – Verbinding met de vier rollen van de toezichthouder
 • Webinar 2: De verbinding met de maatschappelijk omgeving – Stakeholders en het concept ‘morele eigenaren’ – Waardecreatie en maatschappelijke opdracht
 • Webinar 3: IJkpunten en het toezichtskader – Inhoud van het toezicht – Afstand en nabijheid – Afbakening van toezicht versus uitvoerend bestuur
 • Webinar 4: Typen ijkpunten – Samenspel van bestuur en toezicht – Resultaten en Risico’s – Focus en vertrouwen
 • Webinar 5: Verantwoording en dialoog – Dialoog als samenspel – Ruimte voor onverwachte ontwikkelingen – Het verhaal van de organisatie
 • Webinar 6: Terugblik – Kennisquiz – Vragen en feedback

Data najaar 2021

Steeds 1,5 uur tussen 16:00 en 18:00u

 • Maandag 6 september
 • Maandag 20 september
 • Maandag 4 oktober
 • Woensdag 13 oktober
 • Woensdag 3 november
 • Woensdag 17 november

Voor ieder webinar is daarnaast circa 2 uur voorbereidingstijd nodig: leeswerk en het doen van een voorbereidingsopdracht.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor toezichthouders en bestuurders in met name de sectoren onderwijs, zorg en wonen. Ook andere belangstellenden zijn welkom, bijvoorbeeld adviseurs die met Policy Governance zouden willen gaan werken. 

Kosten

De cursus kost €1.050 voor zes webinars, inclusief boek. Er is geen BTW van toepassing, omdat het om een onderwijsactiviteit gaat. Het niet kunnen bijwonen van een van webinars leidt niet tot korting op deze deelnameprijs. Bij minimaal 4 deelnemers gaat de cursus door. Er geldt een maximum van 10 deelnemers.

Inschrijven

Inschrijven kan door mij een e-mail te sturen: hwassink@professioneledialoog.nl. Dat kun je ook doen om meer informatie op te vragen.


Over Policy Governance®

Het Policy Governance-systeem wordt sinds het ontwikkeld is aan het begin van de jaren ’90 door duizenden besturen wereldwijd gebruikt om de kwaliteit van toezicht en bestuur steeds mee aan te scherpen. Het gaat uit van een verankering van bestuur en toezicht in de maatschappelijke context en een helder onderscheid in de verantwoordelijkheden van de twee bestuurlijke functies. Het is een universeel systeem dat toepasbaar is op alle soorten organisaties in alle contexten, zowel profit als non-profit.Door toepassing van het systeem zijn bestuur en toezicht beter in staat de dialoog te voeren over het beoogd (maatschappelijk) resultaat van de organisatie, zowel onderling als met de stakeholders. Het leidt tot meer focus in het gesprek en een betere verantwoording.

Neem contact met me op voor meer informatie, zie onderstaande knoppen.

Deel dit artikel