Weblogs

Kansengelijkheid

Een zeer korte beschouwing Kansengelijkheid, kent u die uitdrukking? Sinds ‘Klassen’ gaat het woord viraal. De eerdere variant ‘kansenongelijkheid’ was minder besmettelijk. Kansengelijkheid blijkt zich makkelijker te verbinden met andere thema’s in het onderwijsdebat: lerarentekort, grotestedenproblematiek, salariskloof, vroege selectie en prestatiecultuur. In sommige discussies loopt de temperatuur op tot koortsachtige hoogten. ‘Kansengelijkheid’ biedt perspectief voor...

The Policy Governance® and Dialogue Interconnection

A very important element of the success of Policy Governance is the dialogue that can be created by following the principles. Good governance is about translating values into results, and to be able to have a meaningful conversation about values, we need to engage in dialogue. In this contribution, I explore why Policy Governance and...

Waarden en eigenaren

Wie zijn nu precies de eigenaren van de bank, en wat willen zij echt van ons? Een blog dat ik in november 2016 schreef voor de website van vakblad Goed Bestuur en Toezicht. Het blog neem ik hieronder ook integraal over. ABN AMRO heeft een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden: Kees van Dijkhuizen, lid van de raad...

Over motivatie en vertrouwen: de Zelfdeterminatie-theorie

‘Ieder kind is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling.’ Het is een bekende uitspraak van Luc Stevens, die vaak in één adem wordt genoemd met de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. In deze bijdrage leggen we uit welke implicaties de theorie, oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Richard Ryan en Edward Deci heeft...