Hieronder (even scrollen ⤵️ indien nodig) vind je een archief van wat ik in de loop der jaren geschreven heb. Het gaat om boeken, artikelen columns en weblogs over de thema’s waar ik me in mijn werk mee bezig hou: bestuur & toezicht, leiderschap en onderwijs.

Je kunt in de menu’s hieronder filteren op thema en op publicatiesoort. Kun je niet direct vinden wat je zoekt? Aarzel niet om contact op te nemen, ik help je graag verder. Ook reacties en feedback stel ik op prijs.

Filteropties

Zoeken
Tags
Categorieën

Wat is governance? En waarom dat woord?

Wat is governance? En waarom eigenlijk dat woord ‘governance’? Is daar geen Nederlands alternatief voor? Een interessante vraag die regelmatig langskomt, en van de week werd opgeworpen door Japke-d. Bouma in haar onvolprezen NRC-column over kantoortaal. Zij vroeg om de ultieme definitie van governance.  Update 1: Onderaan dit bericht vind je een video, met deze uitleg...

De verantwoordelijkheid van de toezichthouder

Voor de governance-special van vakblad De Nieuwe Meso in maart 2018 schreef ik (naast een beschouwing over de stand van zaken in het denken over intern toezicht) samen met de mede-redacteuren van de special een epiloog. In deze epiloog legden we de nadruk op het nader ontwikkelen van een beeld van wat nu de kern...

Perspectieven op intern toezicht

Voor vakblad De Nieuwe Meso schreef ik in 2018 een beschouwing over hoe je naar intern toezicht kunt kijken. Ik neem daar een verschuiving in waar, van een smalle opvatting, gericht op controle en expertise, naar een brede opvatting, gericht op waarden en maatschappelijke verantwoording. Deze verschuiving koppel ik aan enkele recente auteurs, zoals Mijntje...

Enabling Human Potential to Unfold Within School Environments

How can a paradigm shift take place within schools, towards pedagogies that foster social connectedness as well as diversity, and away from standardised instruction? The ‘Unfolding’ symposium held in the Netherlands in February 2017 – hosted by NIVOZ in collaboration with the Learning for Well-being Foundation – creatively addressed these challenging questions about education today....

Aan de slag met Policy Governance

Sinds ik in 2007 bekend raakte met het Policy Governance® gedachtegoed van John en Miriam Carver, verdiep ik me erin en ben het steeds meer gaan gebruiken. In 2010 volgde ik samen met enkele anderen de Policy Governance Academy in Londen. Positieve reacties van besturen en raden van toezicht–en hun vraag om Nederlandstalige literatuur–verleidden me ertoe...

Waarden en eigenaren

Wie zijn nu precies de eigenaren van de bank, en wat willen zij echt van ons? Een blog dat ik in november 2016 schreef voor de website van vakblad Goed Bestuur en Toezicht. Het blog neem ik hieronder ook integraal over. ABN AMRO heeft een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden: Kees van Dijkhuizen, lid van de raad...

Van taak naar verantwoordelijkheid

Om te bepalen wat goed (intern) toezicht is, moeten we ons niet richten op wat de toezichthouder doet, maar vooral op waarvoor hij verantwoordelijk is. Bij non- profitorganisaties is dit langetermijn maatschappelijke waardecreatie. Daaruit volgt, naargelang de specifieke sector, wat de toezichthouder zou moeten doen en welke rollen daarbij wenselijk zijn. Criteria voor het beoordelen...

Intern toezicht namens morele eigenaren

Goed bestuur, goed toezicht? Naar aanleiding van het verschijnen van de vertaling van het boek Aan de slag met Policy Governance schreef ik voor vakblad De Nieuwe Meso een beschouwing over de Policy Governance principes, en hoe die kunnen helpen om de rol van het intern toezicht scherper te krijgen. Alhoewel er nu meer dan...

Kiezen voor persoonsvorming

Bruin, A., Wassink, H., & Bakker, C. (2016). Kiezen voor persoonsvorming. Identiteitsontwikkeling van leerling en school. Culemborg: Phronese Persoonsvorming in het onderwijs staat recent sterk in de belangstelling. Het wordt door velen gezien als een cruciaal element van goed onderwijs. Maar er zijn ook vragen. Wat is persoonsvorming nu precies? Hoe geef je er als leraar vorm...

Over motivatie en vertrouwen: de Zelfdeterminatie-theorie

‘Ieder kind is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling.’ Het is een bekende uitspraak van Luc Stevens, die vaak in één adem wordt genoemd met de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. In deze bijdrage leggen we uit welke implicaties de theorie, oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Richard Ryan en Edward Deci heeft...

Wat is een professionele dialoog?

Het begrip professionele dialoog heb ik ooit (zo ergens in 2010) bedacht als term om te verwijzen naar een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. Sinds die tijd duikt het vaker op en er kan verwarring ontstaan wat er nu precies mee bedoeld wordt. Zonder aan iemand te willen...

Ruimte vinden binnen de kaders

Wassink, H. (2013) Ruimte vinden binnen de kaders. In: Korenhof, M., de Kruif, Renée, & De Laat, Maarten, Leren van Aruba. Professionaliseren van leraren in netwerken. Heerlen: Open Universiteit/LOOK (pp. 198-205). Als je de creativiteit en eigen verantwoordelijkheid van leraren wilt aanspreken, dan moet je erop voor- bereid zijn dat de gevestigde regels daardoor ter discussie komen...

Policy Governance: Rijnlands denken American Style?

Het steeds terugkerende dilemma voor schoolleiders is dat van ‘sturen en loslaten’. Vanuit het Rijnlandse denken wil je docenten als vakmensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven. Maar waarop stuur je dan? Wanneer geef je ruimte? Voor schoolleiders die nog een managementniveau boven zich hebben, is dat dilemma extra ingewikkeld. De centrale kaders kunnen soms behoorlijk knellend...