Bestuur & toezicht

Wat is governance? En waarom dat woord?

Wat is governance? En waarom eigenlijk dat woord ‘governance’? Is daar geen Nederlands alternatief voor? Een interessante vraag die regelmatig langskomt, en van de week werd opgeworpen door Japke-d. Bouma in haar onvolprezen NRC-column over kantoortaal. Zij vroeg om de ultieme definitie van governance.  Update 1: Onderaan dit bericht vind je een video, met deze uitleg...

De verantwoordelijkheid van de toezichthouder

Voor de governance-special van vakblad De Nieuwe Meso in maart 2018 schreef ik (naast een beschouwing over de stand van zaken in het denken over intern toezicht) samen met de mede-redacteuren van de special een epiloog. In deze epiloog legden we de nadruk op het nader ontwikkelen van een beeld van wat nu de kern...

Perspectieven op intern toezicht

Voor vakblad De Nieuwe Meso schreef ik in 2018 een beschouwing over hoe je naar intern toezicht kunt kijken. Ik neem daar een verschuiving in waar, van een smalle opvatting, gericht op controle en expertise, naar een brede opvatting, gericht op waarden en maatschappelijke verantwoording. Deze verschuiving koppel ik aan enkele recente auteurs, zoals Mijntje...

Aan de slag met Policy Governance

Sinds ik in 2007 bekend raakte met het Policy Governance® gedachtegoed van John en Miriam Carver, verdiep ik me erin en ben het steeds meer gaan gebruiken. In 2010 volgde ik samen met enkele anderen de Policy Governance Academy in Londen. Positieve reacties van besturen en raden van toezicht–en hun vraag om Nederlandstalige literatuur–verleidden me ertoe...

Waarden en eigenaren

Wie zijn nu precies de eigenaren van de bank, en wat willen zij echt van ons? Een blog dat ik in november 2016 schreef voor de website van vakblad Goed Bestuur en Toezicht. Het blog neem ik hieronder ook integraal over. ABN AMRO heeft een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden: Kees van Dijkhuizen, lid van de raad...

Van taak naar verantwoordelijkheid

Om te bepalen wat goed (intern) toezicht is, moeten we ons niet richten op wat de toezichthouder doet, maar vooral op waarvoor hij verantwoordelijk is. Bij non- profitorganisaties is dit langetermijn maatschappelijke waardecreatie. Daaruit volgt, naargelang de specifieke sector, wat de toezichthouder zou moeten doen en welke rollen daarbij wenselijk zijn. Criteria voor het beoordelen...

Intern toezicht namens morele eigenaren

Goed bestuur, goed toezicht? Naar aanleiding van het verschijnen van de vertaling van het boek Aan de slag met Policy Governance schreef ik voor vakblad De Nieuwe Meso een beschouwing over de Policy Governance principes, en hoe die kunnen helpen om de rol van het intern toezicht scherper te krijgen. Alhoewel er nu meer dan...